Medicina

La pràctica d’activitats esportives no està exempta de riscos que cal minimitzar tant com sigui possible.

Les activitats subaquàtiques es desenvolupen en un medi en què, en ocasions, pot ser difícil obtenir ajuda sanitària especialitzada urgent, especialment si la pràctica esportiva té lloc en zones geogràfiques allunyades o de difícil accés (costes abruptes, coves…).

En cas d’accident greu, l’atenció immediata millora el pronòstic vital de l’accidentat. La supervivència i la disminució de seqüeles del lesionat poden dependre dels coneixements i preparació de les persones que assisteixin a l’accidentat.

El bussejador esportiu ha de conèixer i saber aplicar amb eficàcia les normes d’actuació per donar una resposta ràpida i segura a una situació d’extrema urgència. També ha de ser conscient de les característiques especials de les lesions que poden produir-se en un medi subaquàtic i els riscos associats a l’especialitat esportiva practicada.

Els objectius del departament de Medecina:

* Difusió entre els federats i els clubs associats de les normes de seguretat, prevenció i actuació bàsiques davant d’accidents.

* Permetre a través de la formació i la informació el gaudi de les pràctiques esportives submarines i aquàtiques en general de forma més tranquil·la i segura.

* Participar i assessorar en la seguretat i prevenció d’accidents en esdeveniments esportius d’especial importància.

* Col·laboració amb l’Escola Catalana d’Activitats Subaquàtiques (ECAS) en el desenvolupament i actualització de temaris.

* Col·laboració amb altres departaments en l’organització d’esdeveniments esportius.

* Donar formació en prevenció i tractament d’accidents als instructors i als clubs interessats.