Busseig esportiu

La progressió en el món del busseig esportiu està estructurada en nivells de titulació, a què s’arriba, successivament, amb la realització dels cursos de Bussejador d’1, de 2 i de 3 Estrelles.

Bussejador 1 Estrella

Atribucions: Realitzar immersions fins a 25 metres de profunditat sense entrar en descompressió.
Edat mínima: 14 anys
Estructura del curs: 5 classes teòriques, 5 classes pràctiques en piscina i 3 pràctiques al mar.

Bussejador 2 Estrelles

Atribucions: Realitzar immersions fins a 40 metres de profunditat.
Estructura del curs: 5 classes teòriques, 1 classe pràctica en piscina (opcional) i 4 pràctiques al mar.

Bussejador 3 Estrelles

Atribucions: Realitzar immersions fins a 40 metres de profunditat.
Edat mínima: 16 anys
Estructura del curs: 5 classes teòriques, 1 classe practica fora de l’aigua i 4 pràctiques al mar.


En condicions restringides, la formació en l’àmbit del busseig esportiu també contempla opcions com ara:

 • Bussejador 1 Estrella Junior per a menors d’entre 12 i 14 anys
 • Bussejador condicionat per a persones amb discapacitats
 • Bussejador restringit per a Natació amb aletes

La descoberta del mon submarí la permet el Bateig subaquàtic, al què es pot accedir a partir dels 8 anys d’edat. Aquesta activitat està regulada pel Decret 175/2007, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions perquè les persones menors d’edat practiquin activitats subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre autònom.

La formació en l’àmbit de la docència del busseig esportiu comença a partir de la titulació de Bussejador 3 Estrelles, que obre la porta als cursos de Tècnic d’Esport en Busseig amb Escafandre Autònom, a les titulacions federatives de Guia de Grup i d’Instructor d’1, de 2 i de 3 Estrelles i a les d’Instructor de les diferents especialitats.

Pel que fa a les edats i les profunditats màximes assolibles, cal tenir en compte les legislacions vigents a cadascuna de les diferents Comunitats Autònomes, que tenen transferida aquesta competència i que l’han adaptada al seu cos legislatiu particular.

En paral·lel als tres nivells de formació principals i en funció de l’edat i la titulació que es tingui en cada moment, el bussejador també es pot formar en Especialitats com ara:

 • Suport vital bàsic i RCP
 • Administració d’oxigen
 • Salvament i rescat subaquàtic
 • Busseig Nocturn
 • Busseig en derelictes i restes
 • Busseig amb Nítrox
 • Navegació subaquàtica
 • Busseig en grutes
 • Busseig sota el gel
 • Busseig amb vestit sec
 • Fotografia subaquàtica
 • Busseig amb menors
 • Busseig adaptat
DATA ACTIVITAT MODALITAT ORGANITZADOR LLOC INSCRIPCIONS
12-05-2024 Bateig de Piscina Busseig esportiu SASBA Badalona