Busseig esportiu

La progressió en el món del busseig esportiu està estructurada en nivells de titulació, a què s’arriba, successivament, amb la realització dels cursos de Bussejador d’1, de 2 i de 3 Estrelles.

Bussejador 1 Estrella

Atribucions: Realitzar immersions fins a 25 metres de profunditat sense entrar en descompressió.
Edat mínima: 14 anys
Estructura del curs: 5 classes teòriques, 5 classes pràctiques en piscina i 3 pràctiques al mar.

Bussejador 2 Estrelles

Atribucions: Realitzar immersions fins a 40 metres de profunditat.
Estructura del curs: 5 classes teòriques, 1 classe pràctica en piscina (opcional) i 4 pràctiques al mar.

Bussejador 3 Estrelles

Atribucions: Realitzar immersions fins a 40 metres de profunditat.
Edat mínima: 16 anys
Estructura del curs: 5 classes teòriques, 1 classe practica fora de l’aigua i 4 pràctiques al mar.

 

Pel que fa a les edats i les profunditats màximes assolibles, cal tenir en compte les legislacions vigents a cadascuna de les diferents Comunitats Autònomes, que tenen transferida aquesta competència i que l’han adaptada al seu cos legislatiu particular.

En paral·lel als tres nivells de formació principals i en funció de l’edat i la titulació que es tingui en cada moment, el bussejador també es pot formar en Especialitats com ara:

Suport vital bàsic i RCP
Administració d’oxigen
Salvament i rescat subaquàtic
Busseig Nocturn
Busseig en derelictes i restes
Busseig amb Nítrox
Navegació subaquàtica
Busseig en grutes
Busseig sota el gel
Busseig amb vestit sec
Fotografia subaquàtica
Busseig amb menors
Busseig adaptat

En condicions restringides, la formació en l’àmbit del busseig esportiu també contempla opcions com ara:

Bussejador 1 Estrella Junior per a menors d’entre 12 i 14 anys
Bussejador condicionat per a persones amb discapacitats
Bussejador restringit per a Natació amb aletes

La descoberta del mon submarí la permet el Bateig subaquàtic, al què es pot accedir a partir dels 8 anys d’edat. Aquesta activitat està regulada pel Decret 175/2007, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions perquè les persones menors d’edat practiquin activitats subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre autònom.

La formació en l’àmbit de la docència del busseig esportiu comença a partir de la titulació de Bussejador 3 Estrelles, que obre la porta als cursos de Tècnic d’Esport en Busseig amb Escafandre Autònom, a les titulacions federatives de Guia de Grup i d’Instructor d’1, de 2 i de 3 Estrelles i a les d’Instructor de les diferents especialitats.

DATA ACTIVITAT ORGANITZADOR LLOC
10-05-2020 Bateig de Piscina SASBA Badalona