CONEIXE’NS

La Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) és una entitat privada i d’utilitat pública. És d’interès cívic i social i no té caràcter lucratiu. La constitueixen associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes, àrbitres, comissaris i tècnics i té com a objectiu la promoció de les activitats subaquàtiques i la defensa dels entorns naturals en què es produeixen -medi ambient i patrimoni arqueològic submergit.

La FECDAS és l’organisme rector de les activitats esportives subaquàtiques de Catalunya. Es fa càrrec d’ordenar, impulsar i dirigir l’activitat esportiva subaquàtica, així com organitzar les principals competicions de les diverses disciplines subaquàtiques. Per altra banda, promou i duu a terme accions relacionades amb la conservació, la regeneració i la custòdia del medi natural marí.

La missió principal de la FECDAS és potenciar els esportistes federats, educar als esportistes i tècnics, col·laborar en la conservació del patrimoni subaquàtic, fer créixer les persones a través de l’esport i fer de les activitats subaquàtiques una eina integradora de la societat.

La federació per aconseguir els seus objectius es basa en uns valors inalterables que són responsabilitat, esportivitat, educació, companyonia, germanor, amor pel mar.

La FECDAS, amb prop de 170 entitats federades, treballa per servir a les entitats que en són membres i, per extensió, a tots els practicants d’activitats esportives lligades al món subaquàtic.

A la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques es practiquen onze disciplines esportives de competició. Hi ha les que es practiquen en apnea i hi ha les que es practiquen amb escafandre autònom. Totes elles estan reconegudes per la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS).

L’ESCOLA CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES

La tasca docent és un dels pilars de la Federació. La FECDAS, a través de l’Escola Catalana d’Activitats Subaquàtiques (ECAS), du a terme la tasca de formació de tècnics, àrbitres, comissaris, jutges i jurats en les diferents disciplines esportives.

Dins de l’ECAS hi ha l’Escola Catalana de Busseig Autònom (ECBAE), que tutela la qualitat en la formació en busseig esportiu amb escafandre autònom tant pel que fa als cursos de busseig recreatiu a càrrec dels clubs afiliats com pel que fa a la formació d’instructors de busseig impartida per la mateixa ECBAE.

Dedicada plenament a l’impuls de l’activitat esportiva subaquàtica a Catalunya.

Aquesta tasca es du a terme en coordinació constant amb les administracions públiques d’acord amb les seves respectives competències.


ON SOM?

Ens podràs trobar al Moll de la Vela, nº 1 (Zona Fòrum), Sant Adrià del Besòs, Barcelona, 08930.

COM S’HI ARRIBA EN COTXE?

Si se circula per l’Avinguda Diagonal, cal baixar en direcció mar pel Carrer Selva de Mar. Quan s’arriba al final -hi ha la platja-, cal girar obligatòriament a l’esquerra, continuar recte fins que es passa per sota d’un pont i, aleshores, girar immediatament a la dreta (hi ha un rètol en què hi posa Federació Catalana de Vela).

Si se circula per les rondes, cal prendre la sortida 24, direcció Besòs.
Cal seguir el carrer fins que s’arriba a una tanca de control. Per passar-la,  cal dir que es va a la FECDAS.

Un cop superat el punt de control, cal seguir en direcció al mar. Quan s’arriba al final cal girar a l’esquerra i seguir fins que s’arriba al costat de l’edifici de la placa fotovoltaica. La seu de la FECDAS està a tocar del mar en una construcció de planta baixa.

COM S’HI ARRIBA AMB TRANSPORT PÚBLIC?

El transport públic que té parada més a prop de la seu de la FECDAS és el tramvia en la línia T4 del TRAMBesòshttp://www.trenscat.com/tram/trambesos_ct.html). La parada és Fòrum.

Un cop fora del tramvia, cal deixar l’Avinguda Diagonal i la rambla de Prim a l’esquena i travessar, en aquest ordre, la plaça d’Ernest Lluch, la plaça del Fòrum i l’amfiteatre. Cal continuar endavant en el mateix sentit de la marxa, baixar unes escales i arribar fins al mar.

La seu de la FECDAS està en l’edifici baix que queda a mà esquerra.

No gaire lluny de la parada del TRAMBesòs hi ha la parada El Maresme/Fòrum de la línia 4 del Metro de Barcelona (http://www.tmb.cat/ca/detall-linia-metro/-/linia/L4). Des del Carrer de Llull, cal anar a la Rambla de Prim i tombar a la dreta fins a la Plaça de Diagonal Mar. Des d’aquesta plaça, cal enfilar la Plaça d’Ernest Lluch i seguir les indicacions ja ressenyades.