Imatge corporativa

Manual de marca FECDAS (enllaç).

Logotips (enllaç).

Model de cartells i pòsters (enllaç).