Transparència

Estatuts de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) (enllaç)

Comptes anuals simplificats (31-12-2017) (enllaç)

Informe d’auditoria independent de comptes anuals simplificats de la FECDAS (enllaç)

Programa d’activitats federatives per al 2018 (enllaç)

Pressupost de la FECDAS per al 2018 (enllaç)

Auditoría Federació Catala Activitats Subaquàtiques 2018 (enllaç)

Pressupost de la FECDAS per al 2019 (enllaç)

Pressupost de la FECDAS per al 2020 (enllaç)

Auditoria FECDAS 2019 (enllaç)

Acta Assemblea General Ordinària setembre 2020 (enllaç)