Transparència

ORGANIGRAMA DE LA JUNTA DIRECTIVA FECDAS 2023-2027

Base
 • Estatuts; última modificació el 13 de juny del 2022 (enllaç)
2024
 • Acta d’Assemblea General Ordinària, abril 2024 (enllaç)
2023
 • Pressupost de la FECDAS per al 2023 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària, abril 2023 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Ordinària, juny 2023 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària, desembre 2023 (enllaç)
 • Auditoria FECDAS 2023 (enllaç)
2022
 • Pressupost de la FECDAS per al 2022 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Ordinària, juny del 2022 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària, desembre 2022 (enllaç)
 • Auditoria FECDAS 2022 (enllaç)
2021
 • Pressupost de la FECDAS per al 2021 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Ordinària, juny del 2021 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària, desembre del 2021 (enllaç)
 • Auditoria FECDAS 2021 (enllaç)
 • Comptes Anuals FECDAS – Balanç de situació 2021 (enllaç)
 • Comptes Anuals FECDAS – Pèrdues i Guanys 2021 (enllaç)
2020
 • Comptes Anuals FECDAS, Balanç de situació, pèrdues i guanys del 2020 (enllaç)
 • Auditoria FECDAS 2020 (enllaç)
 • Pressupost de la FECDAS per al 2020 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Ordinària, setembre del 2020 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària, desembre del 2020 (enllaç)

2019
 • Auditoria FECDAS 2019 (enllaç)
 • Pressupost de la FECDAS per al 2019 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Ordinària 
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària
2018
 • Auditoria FECDAS 2018 (enllaç)
 • Pressupost de la FECDAS per al 2018 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Ordinària 
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària
2017
 • Comptes anuals simplificats (31-12-2017) (enllaç)
 • Comptes anuals simplificats de la FECDAS del 2017 (enllaç)
 • Acta d’Assemblea General Ordinària 
 • Acta d’Assemblea General Extraordinària