Tir subaquàtic

El tir subaquàtic és una disciplina esportiva que es practica en piscina i en què l’atleta depèn de la seva pròpia capacitat física per submergir-se.

Material obligatori: Llicència federativa vigent; guants; fusell i caputxó a la punta de la vareta.
 
Tir de precisió

El tir de precisió es basa en la modalitat de tir estàtic i comporta la realització d’un màxim de 5 tirs en una ronda de 5 minuts.

Mecànica de la modalitat: l’atleta se situa a la zona de precompetició i, un cop sona el xiulet inicial, se submergeix amb el fusell descarregat, el carrega en el fons i dispara al blanc.

    Si no és capaç de fer el tir, ha de descarregar el fusell abans de tornar a la superfície.

    Si el tir es produeix, la vareta es pot recollir en la mateixa apnea o en una altra.

 

 

El muntatge de la vareta i el monofilament es pot fer a la superfície i no cal retrocedir a la zona d’inici. Aquest procediment es repeteix fins a la realització dels 5 tirs permesos o fins que s’esgoten els 5 minuts de la ronda. Un cop ha acabat la seva participació, l’atleta hauria de tornar a la superfície amb la vareta a la mà.

El temps per a cada ronda és de cinc minuts, el començament del qual l’indica el jutge de taula mitjançant una xiulada. Si l’esportista se submergeix abans que soni el xiulet inicial, rep una sanció.

Un cop han transcorregut els 5 minuts, el xiulet sona de nou i el concursant ja no pot tornar a submergir-se. Si està en immersió, ha d’emergir amb la vareta a la mà i mostrar-la perquè s’aturi el comptatge del temps.

Cada segon que supera els 5 minuts, resta puntuació. Si l’atleta és capaç de fer els cinc tirs abans dels 5 minuts,  el cronòmetre s’aturarà quan aparegui a la superfície amb la vareta visible a la mà.

El tir s’ha de fer amb una mà, sense que el fusell toqui cap altra part del cos, el fons o el suport. El fusell i el cos de l’esportista no poden sobrepassar la línia de tir. L’esportista podrà recolzar-se en el fons i / o el suport amb el cos i / o la mà lliure.

Fer més d’un tir en la mateixa apnea comporta una sanció greu.

Biatló

Aquesta modalitat comporta la realització de 5 tirs a un blanc amb 5 dianes després d’un desplaçament previ de 5 metres en un temps màxim de 2 minuts i mig. Només es fa una ronda.

Mecànica de la modalitat: l’atleta se situa a la zona de precompetició i, un cop sona el xiulet inicial, se submergeix amb el fusell descarregat i el carrega aturat o mentre es desplaça en el fons cap a la línia de tir.

    L’esportista ha recórrer 5 metres, fer el tir sense sobrepassar la línia de tir, recollir la vareta i refer el camí per emergir en la zona de precompetició en la mateixa apnea i amb la vareta visible a la mà.

    L’atleta pot realitzar el muntatge del fusell  en el camí de tornada o fer-ho després a la zona de precompetició. Si no ha efectuat el tir, ha de descarregar el fusell abans d’emergir.

    Un cop han transcorregut els 2 minuts i mig de la ronda, sonarà el xiulet que n’indica el final. El concursant ja no es pot tornar a submergir. Si està en immersió,  pot triar entre efectuar el tir o descarregar el fusell. L’esportista ha de tornar a la zona de precompetició i emergí amb la vareta a la mà per darrere de la línia d’inici.

    El ronòmetre s’aturarà quan l’esportista mostri la vareta amb la mà. Si l’atleta supera el temps de la prova amb un escreix d’entre 1 i 45 segons, s’eliminarà la seva puntuació més bona. Si l’escreix supera els 45 segons, s’eliminaran els resultats dels seus dos tirs més bons.

Penalitzacions específiques per a la prova de biatló que difereixen de la norma general:

    Un assaig que acaba sense que es produeixi un tir no penalitza.

    Un assaig en què es produeix el tir però en què l’atleta no aconsegueix tornar a la zona inicial amb la vareta a la mà comporta l’eliminació del resultat del tir més bo. Aquesta penalització s’aplica tantes vegades com es produeixi la situació descrita.

    Depassar la línia de tir amb la vareta o amb el fusell abans d’efectuar el tir es penalitza amb 30 segons (300 punts).
 
    La immersió prèvia al toc del xiulet inicial es penalitza amb 30 segons (300 punts).

Equips

La modalitat d’Equips és molt semblant a la del Biatló: la formen equips de 2 atletes que poden ser mixtos. Es realitza una ronda de 5 tirs contra les dianes en què hi ha 5 blancs. El primer atleta fa 3 trets i el segon, 2. Cada atleta compta amb el seu propi fusell.

Mecànica de la modalitat: L’equip se situa a la zona de precompetició i, després del xiulet inicial, un dels dos ha de submergir-se des de la zona de precompetició i carregar el fusell sota l’aigua estàtic o de camí a la línia de tir.

       L’atleta ha de recórrer 5 metres, realitzar el tir sense sobrepassar la línia de tir, recollir la vareta i tornar a recórrer els 5 metres en sentit invers per emergir a la zona de precompetició en la mateixa apnea i amb la vareta visible a la mà.

       Un cop passada la surera -amb la vareta a la mà-, el primer esportista ha de colpejar la mà del seu company per donar per vàlid el relleu. Mentre el segon esportista realitza el segon tir, el primer pot realitzar el muntatge del fusell per estar llest per al tercer tir. Aquest sistema es repeteix fins al cinquè tir.  L’esportista que ha fet l’últim tir ha d’emergir a la zona de precompetició amb la vareta a la mà, moment en  què s’aturarà el cronòmetre.

       Els relleus són obligatoris i un esportista no pot realitzar dos tirs seguits.

       Un cop finalitzats els 2 minuts i mig, sonarà el xiulet final. El concursant ja no pot submergir-se i, si es troba en immersió, pot escollir entre efectuar el tir o descarregar el fusell i tornar a la zona de precompetició per emergir amb la vareta visible a la mà per darrere de la línia d’inici.

       El comptatge del temps s’atura quan l’esportista mostra la vareta. Si l’atleta excedeix el temps previst entre 1 i 45 segons, s’eliminarà la seva puntuació més bona. Si supera els 45, segons s’eliminaran els seus dos trets més bons.
 
Les penalitzacions específiques per a la modalitat d’Equips són les mateixes que per a la modalitat de Biatló.