Procediment en Cas d’Accidents


AVISEU, SI ESCAU, AL TELÈFON D’EMERGÈNCIES DEL 112.

LLICÈNCIA FEDERATIVA INDEPENDENT O DE CLUB (HELVETIA)

A continuació podràs trobar els següents documents, importants, en cas de patir un accident practicant esports subaquàtics:

  • PÒLISSA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES (accedir).
  • PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS (accedir).
  • COMUNICAT D’ACCIDENTS HELVETIA (accedir).

AVISEU AL TELÈFON D’ASSISTÈNCIA D’HELVETIA 902 107 120 AMB EL NÚMERO DE PÒLISSA S0 C30 0003109


LLICÈNCIA FEDERATIVA D’ESPORTS DE PISCINA (MUTUACAT)

A continuació podràs trobar els següents documents, importants, en cas de patir un accident practicant esports subaquàtics en piscina:

  • PÒLISSA DE NATACIÓ AMB ALETES, HOQUEI SUB I RUGBI SUB (accedir).
  • PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS (accedir).
  • COMUNICAT D’ACCIDENTS MUTUACAT (accedir).

AVISEU AL TELÈFON D’ASSISTÈNCIA DE MUTUACAT 900 016 491 AMB EL NÚMERO DE PÒLISSA 121425