MEDI AMBIENT

“El medi marí és objecte de nombroses activitats humanes, i està subjecte a importants impactes i pressions. La pesca, la navegació, les instal·lacions de producció energètica, el turisme i la indústria de la biotecnologia són alguns dels sectors econòmics que es porten a terme o afecten el medi marí. Els vessaments urbans, industrials i fruit de la navegació, i la conseqüent pèrdua de qualitat del medi marí, l’eliminació o alteració d’hàbitat i poblacions d’espècies marines, la sobreexplotació de recursos marins vius, el soroll submarí, la pressió urbanística o les alteracions derivades del canvi climàtic, són algunes de les pressions a les que estan subjectes els nostres mars i oceans.”
Llei 41/2010, de protecció del medi marí. Preàmbul.

El departament de Medi Ambient de la FECDAS té com a objectius:

1. Estar al corrent i informar-vos de les darreres tendències pel que fa a la gestió i el manteniment dels ecosistemes subaquàtics.

2. Treballar amb la resta de departaments i amb organismes científics per tal que les nostres activitats es portin a terme d’acord amb una visió ecosistèmica del medi subaquàtic i garantint la sostenibilitat dels recursos.

3. Pressionar les administracions per tal que facin complir la normativa vigent que afecti la qualitat dels ecosistemes marins.

4. Transmetre el coneixement i el respecte pels ecosistemes subaquàtics entre la societat.

5. Fomentar entre els nostres clubs i associats la realització i la participació en activitats dedicades a millorar la qualitat del medi marí català.

Podeu posar-vos en contacte amb el departament de Medi ambient de la FECDAS a través de l’adreça de correu mediambient@fecdas.cat.


DATA ACTIVITAT MODALITAT ORGANITZADOR LLOC INSCRIPCIONS
15-01-2022 Seguiment Fòrum Biodiversitat Medi ambient FECDAS Zona Fòrum
16-01-2022 Seguiment Biodiversitat BMMataró 2022 Medi ambient FECDAS Mataró
20-01-2022 XERRADA FOSA DE LAS MARIANAS Medi ambient FECDAS ZOOM
15-02-2022 Seguiment Fòrum Biodiversitat Medi ambient FECDAS Zona Fòrum
19-02-2022 Seguiment Gòrgonies – Port Barcelona Medi ambient FECDAS Barcelona
06-03-2022 Seguiment Biodiversitat BMMataró 2022 Medi ambient FECDAS Mataró
19-03-2022 Seguiment Fòrum Biodiversitat Medi ambient FECDAS Zona Fòrum
25-04-2022 III CURS DE BUSSEIG CIENTÌFIC PER A VOLUNTARIS Medi ambient FECDAS Sant Adrià Besòs – Estartit
29-04-2022 Seguiment Fòrum Biodiversitat Medi ambient FECDAS Zona Fòrum
21-05-2022 Seguiment Fòrum Biodiversitat Medi ambient FECDAS Zona Fòrum
28-05-2022 XI JORNADA NETEJA FONS MARÍ PORT DE LA SELVA Medi ambient Club Nàutic Port de la Selva El Port de la Selva
05-06-2022 DIA DE LOS OCEANOS – NETEJA DE FONS MARÍ Medi ambient FECDAS Zona Fòrum
24-08-2022 PROJECTE GORGONIA. Sortida ICM Medi ambient FECDAS
12-09-2022 IV CURS DE BUSSEIG CIENTIFIC PERA VOLUNTARIS Medi ambient FECDAS Sant Adrià Besòs – Estartit
14-09-2022 Seguiment Fòrum Biodiversitat Medi ambient FECDAS
01-10-2022 Neteja de Fons Marí i Taller mediambiental Medi ambient FECDAS Zona Fòrum
01-10-2022 NETEJA FONS MARINS FORUM Medi ambient FECDAS SANT ADRIA DE BESOS
12-10-2022 Seguiment Fòrum Biodiversitat Medi ambient FECDAS
30-10-2022 Seguiment Biodiversitat BMMataró 2022 Medi ambient FECDAS