MEDI AMBIENT

“El medi marí és objecte de nombroses activitats humanes, i està subjecte a importants impactes i pressions. La pesca, la navegació, les instal·lacions de producció energètica, el turisme i la indústria de la biotecnologia són alguns dels sectors econòmics que es porten a terme o afecten el medi marí. Els vessaments urbans, industrials i fruit de la navegació, i la conseqüent pèrdua de qualitat del medi marí, l’eliminació o alteració d’hàbitat i poblacions d’espècies marines, la sobreexplotació de recursos marins vius, el soroll submarí, la pressió urbanística o les alteracions derivades del canvi climàtic, són algunes de les pressions a les que estan subjectes els nostres mars i oceans.”
Llei 41/2010, de protecció del medi marí. Preàmbul.

El departament de Medi Ambient de la FECDAS té com a objectius:

1. Estar al corrent i informar-vos de les darreres tendències pel que fa a la gestió i el manteniment dels ecosistemes subaquàtics.

2. Treballar amb la resta de departaments i amb organismes científics per tal que les nostres activitats es portin a terme d’acord amb una visió ecosistèmica del medi subaquàtic i garantint la sostenibilitat dels recursos.

3. Pressionar les administracions per tal que facin complir la normativa vigent que afecti la qualitat dels ecosistemes marins.

4. Transmetre el coneixement i el respecte pels ecosistemes subaquàtics entre la societat.

5. Fomentar entre els nostres clubs i associats la realització i la participació en activitats dedicades a millorar la qualitat del medi marí català.

 

Podeu posar-vos en contacte amb el departament de Medi ambient de la FECDAS a través de l’adreça de correu mediambient@fecdas.cat.


DATA ACTIVITAT ORGANITZADOR LLOC
25-01-2020 ENTREGA DE MEDELLES ALS CAMPIONS DE CATALUNYA 2019 FECDAS BARCELONA
01-02-2020 BIODIVERSITAT FORUM + IMMERSIÓ FECDAS
25-04-2020 BIOMARATÓ 2020 FECDAS SANT ADRIA DE BESOS – FORUM
26-04-2020 BIOMARATO 2020 FECDAS
24-05-2020 NETJA DE FONS MARI A BARCELONA FECDAS BARCELONA
31-05-2020 NETEJA DE FONS MARI EN FENALS FECDAS
09-06-2020 ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 FECDAS SANT ADRIA DE BESOS
13-06-2020 X JORNADA NETEJA FONS MARÍ PORT DE LA SELVA Club Nàutic Port de la Selva EL PORT DE LA SELVA
14-06-2020 Seguiment de l’evolució de la Posidonia Camp-2 SPAS Mataró
12-07-2020 Neteja de Fons Marins Cavalldemar ADAS Cavalldemar Barcelona
20-09-2020 NETEJA DE FONS MARÍ FORUM DE BARCELONA FECDAS
18-10-2020 Seguiment de l’evolució de la Posidonia Camp-1 SPAS Mataró
25-10-2020 Festa de la pesca submarina responsable AES NEPTUNO Barcelona
15-11-2020 Netege del fons marí SPAS Mataró
17-12-2020 ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 FECDAS