Orientació subaquàtica

L’orientació submarina és un dels esports que pertany a l’activitat subaquàtica i que desenvolupa la part intel·lectual i el esforç físic. Las proves consisteixen en executar un circuit, normalment en pantans o llacs i en tot moment submergit, ajudats per aparells de mesura, (brúixola i comptametres).

El fet de celebrar les competicions d’aquesta disciplina en aigües de visibilitat molt limitada fa que la precisió sigui en tot moment el factor determinant, juntament amb la velocitat.

De manera prèvia a la presa de la sortida, l’equip, format per diversos participants, pren mesures i elabora un plànol del circuit amb elements bàsics de la topografia. Un cop elaborat, totes les dades s’anoten en un lloc visible de l’aparell de navegació.A tot això, cal afegir el sistema de respiració, que no és cap altre que una ampolla d’aire comprimit. L’equip el complementa la boia de superfície, que fa les funcions d’element de seguretat i, al mateix temps, permet comprovar el recorregut del esportista.

La profunditat a què es recorre tot el circuit està en funció del grau de control de la flotabilitat del esportista, però acostuma a situar-se entre el metre i els 3 metres de fondària.

Fer la prova a poca fondària permet gaudir d’una certa visibilitat però comporta el risc de treure alguna part de l’equip fora de l’aigua, cosa que és motiu de desqualificació.Existeixen proves tipus eslalom, en què tant sols cal recórrer uns punts detrminats; proves en què cal trobar tots i cada un dels punts del circuit; proves que combinen les dues modalitats mencionades i proves de càlculs subaquàtics.

Aquests tipus de proves es duen a terme de forma individual i també per equips.

El recorregut acostuma a ser d’uns 600 metres.

Per guanyar velocitat, l’esportista sol utilitzar una monoaleta i subjectar l’ampolla amb les mans i els braços estirats. En aquesta posició, l’ampolla actua com a suport dels aparells de mesura. Així, l’esportista ofereix menys resistència a la força de l’aigua i millora el control visual dels seus aparells.