About Us

The Catalan Federation of Underwater Activities (FECDAS) is a private entity of public utility. It is of civic and social interest and is non-profit. It is made up of associations, clubs, sports groups, athletes, referees, commissioners and coaches and aims to promote underwater activities and defend the natural environments in which they occur – the environment and submerged archaeological heritage. FECDAS is the governing body for underwater sports activities in Catalonia. He is in charge of ordering, promoting and directing the underwater sports activity, as well as organizing the main competitions of the various underwater disciplines. On the other hand, it promotes and carries out actions related to the conservation, regeneration and custody of the marine natural environment. The main mission of FECDAS is to empower federated athletes, educate athletes and coaches, collaborate in the conservation of underwater heritage, grow people through sport and make underwater activities an integrative tool of society. . The federation to achieve its goals is based on unalterable values ​​that are responsibility, sportsmanship, education, camaraderie, brotherhood, love for the sea. We do sports we do FECDAS. FECDAS, with nearly 170 federated entities, works to serve the member entities and, by extension, all practitioners of sports activities related to the underwater world. Eleven competitive sports are practiced within the Catalan Federation of Underwater Activities. There are those that are practiced in apnea and there are those that are practiced with scuba diving. All of them are recognized by the World Confederation of Underwater Activities (CMAS).

La tasca docent és un dels pilars de la Federació. La FECDAS, a través de l’Escola Catalana d’Activitats Subaquàtiques (ECAS), du a terme la tasca de formació de tècnics, arbitres, comissaris, jutges i jurats en les diferents disciplines esportives.

Novetats

Dins de l’ECAS hi ha l’Escola Catalana de Busseig Autònom (ECBAE), que tutela la qualitat en la formació en busseig esportiu amb escafandre autònom tant pel que fa als cursos de busseig recreatiu a càrrec dels clubs afiliats com pel que fa a la formació d’instructors de busseig impartida per la pròpia ECBAE.

Dedicada plenament a l’impuls de l’activitat esportiva subaquàtica a Catalunya, la Federació organitza les principals competicions de les diverses disciplines subaquàtiques que se celebren a les costes i terres catalanes. La FECDAS també assumeix l’organització dels diferents campionats oficials estatals i internacionals que se celebren a Catalunya.

Aquesta tasca es du a terme en coordinació constant amb les administracions públiques d’acord amb les seves respectives competències.

Novetats

On som:
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)
08930 – Sant Adrià de Besòs
Barcelona

Com s’hi arriba en cotxe:
Si se circula per l’avinguda Diagonal, cal baixar en direcció mar pel carrer Selva de Mar. Quan s’arriba al final -hi ha la platja-, cal girar obligatòriament a l’esquerra, continuar recte fins que es passa per sota d’un pont i, aleshores, girar immediatament a la dreta (hi ha un rètol en què hi posa Federació Catalana de Vela).
Si se circula per les rondes, cal prendre la sortida 24 direcció Besòs.
Cal seguir el carrer fins que s’arriba a una tanca de control. Per passar-la,  cal dir que es va a la FECDAS.
Un cop superat el punt de control, cal seguir en direcció al mar. Quan s’arriba al final cal girar a l’esquerra i seguir fins que s’arriba al costat de l’edifici de la placa fotovoltaica. La seu de la FECDAS està a tocar del mar en una construcció de planta baixa.

Sede FECDAS


Com s’hi arriba amb transport públic:

El transport públic que té parada més a prop de la seu de la FECDAS és el tramvia en la línia T4 del TRAMBesòs ( http://www.trenscat.com/tram/trambesos_ct.html). La parada és Fòrum.

Un cop fora del tramvia, cal deixar l’Avinguda Diagonal i la rambla de Prim a l’esquena i travessar, en aquest ordre, la plaça d’Ernest Lluch, la plaça del Fòrum i l’amfiteatre. Cal seguir endavant en el mateix sentit de la marxa, baixar unes escales i arribar fins al mar.

La seu de la FECDAS esta en l’edifici baix que queda a mà esquerra.

No gaire lluny de la parada del TRAMBesòs hi ha la parada El Maresme/Fòrum de la línia 4 del Metro de Barcelona ( http://www.tmb.cat/ca/detall-linia-metro/-/linia/L4). Des del carrer de Llull, cal anar a la Rambla de Prim i tombar a la dreta fins a la plaça de Diagonal Mar. Des d’aquesta plaça, cal enfilar la plaça d’Ernest Lluch i seguir les indicacions ja ressenyades.

FECDAS