Informació per a Clubs i Centres

Adjuntem, a continuació, informació sobre els diferents documents i tràmits que han de tenir obligatòriament els clubs i centres de busseig.

Les seccions en BLAU són reglamentàries per tots les entitats i en GROG, exclusivament pels clubs de submarinisme.

1.- CONFIRMACIÓ DE DADES FISCALS

Des de la FECDAS hem de disposar de les dades fiscals del club actualitzades, feu-nos arribar:

 1. El NIF escanejat de l’entitat,
 2. El Nom Comercial del Club,
 3. L’adreça d’enviament, si no coincideix amb l’adreça fiscal.
 • Tingueu present que tots els clubs han de comptar amb un Compte Bancari amb Titular el Club. No és necessari que informeu del compte, però tingueu present que si l’entitat no disposa d’un, des de la FECDAS i altres organismes no podrem realitzar legalment els ingressos de subvencions i ajuts, per la qual cosa es denegarà qualsevol sol·licitud.

2.- ACTUALITZACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

Com a entitat, els clubs heu de notificar al Departament de Justícia les renovacions parcials o totals de la Junta Directiva del vostre club. Per comunicar el vostre canvi de Junta Directiva cliqueu aquí.

També és imprescindible notificar els canvis de Junta Directiva a la FECDAS, enviant a fecdas@fecdas.cat:

 1. Resolució Oficial acompanyada dels documents d’identificació dels actuals membres de la junta directiva
 • Si no disposeu de la Resolució Oficial, caldrà presentar-nos l’acta d’assemblea d’aprovació signada i acompanyada dels documents d’identificació dels actuals membres de la junta directiva de l’entitat i el resguard de la sol·licitud de modificació oficial.

Us recordem que tots els membres de la junta directiva han de tenir la Llicència Federativa tipus Tècnica vigent en tot moment, i per exercir el dret a votar a les Assemblees de Clubs de la FECDAS és imprescindible que, com a mínim, el/la president/la de l’entitat tingui la llicència federativa en vigor per tal d’exercir el dret a votar.

Enllaços d’interès:

3.- RC DE CLUBS (Adherits a la de la FECDAS o ALTRES PÒLISSES)

Els clubs a més a més teniu l’obligació de disposar de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor. A través de la FECDAS, els clubs federats teniu l’oportunitat d’obtenir de manera exclusiva i accessible la pòlissa de Responsabilitat Civil de la Markel amb l’UNIFEDESPORT amb renovació anual al 18/06 i amb el cost de 170 € (cent-setanta euros) el 2023.

 • Si teniu contractada una RC independent a la FECDAS, ens heu de fer arribar un document que així ho acrediti.

4.- CONTRACTE DE VOLUNTARIAT

També cal recordar que els contractes de voluntariat tenen una durada d’any natural (31/12) i per això és imprescindible que renoveu els contractes de tots aquells col·laboradors del club. Heu d’emplenar del model amb les dades corresponents i enviar-nos-el perquè el firmem i segellem. Podeu sol·licitar-lo a info@fecdas.cat.

5.- TITULACIONS OFICIALS DE L’EQUIP TÈCNIC DEL CLUB

Com sabeu, per actuar com  a instructor/a cal disposar d’una titulació oficial reglada per un dels següents organismes:

 1. SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT DE L’ACTIVITAT FÍSICA

ROPEC: Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

 • Els/les instructors/es FECDAS poden accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a través del següent enllaç, presentat el certificat de titulació pel ROPEC que heu d’haver sol·licitat prèviament a la FECDAS (cost de tramitació de 10 €, amb llicència federativa vigent).
 • El personal que hagi cursat el tècnic esportiu, han de gestionar la inscripció al registre a través del Departament d’Educació (punt C d’aquesta secció).
 1. DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL (DARP)
 • Bussejador/a 1a classe
 • Monitor i Instructor (derogada)
 1. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 • Tècnic de Busseig Esportiu amb escafandre autònom, a través del següent enllaç

6.- DARP I DIRECTOR/A TÈCNIC/A

Els clubs és imperatiu que estiguin autoritzats pel DARP,  si encara no hi consteu, heu d’accedir aquí.

El llistat de clubs autoritzats és públic i qualsevol persona pot consultar quins centres i clubs hi estan inscrits.

Segons el DARP i a efectes del que estableix la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes:

“Els centres d’immersió són centres d’activitats marítimes que ofereixen almenys una d’aquestes possibilitats:

 1. Practicar activitats subaquàtiques, amb la supervisió de guies o instructors, o sense cap supervisió.
 2. Obtenir la formació necessària per practicar activitats subaquàtiques.

Es poden entendre dins d’aquestes activitats:

 • Visites guiades al món submarí.
 • Cursos de busseig.
 • Altres serveis de suport (lloguer d’equips, càrrega d’ampolles, desplaçament en embarcació a llocs d’immersió…).

Per exercir aquestes activitats els centres han de disposar d’una autorització prèvia.”

Per tant, s’inclouen en aquesta condició els clubs.

Tots els clubs han de tenir la figura de DIRECTOR TÈCNIC, aquest/a cal que consti en el registre oficial del club.

En cas de modificació, heu de presentar la documentació adient al DARP a través d’aquest tràmit.