Preguntes freqüents

28 resultats
PREGUNTA MODALITAT
La llicencia de pesca submarina recreativa d’una altra país o autonomia és vàlida també a Catalunya
Pesca submarina
A on puc expedir la federativa o tarjeta esportiva Pesca submarina
A on puc expedir la llicencia de pesca submarina recreativa Pesca submarina
A on puc fer consulta, pagament i reimpressió de la llicencia de pesca submarina recreativa Pesca submarina
A on puc fer un curs de pesca submarina Pesca submarina
Clubs i centres: com cal fer la federativa a un soci nou en el programa de tramitació de llistes d’assegurats? Altres
Clubs i centres: com es creen llicències noves amb el programa de tramitació de llistes d’assegurats? Altres
Clubs i centres: Com puc obtenir una llicència provisional en el moment de tramitar una llicència federativa? Altres
Clubs i centres: com puc saber si un federat té una llicència vigent? Altres
Clubs i centres: el programa de tramitació de llistes d’assegurats només em deixa fer una quantitat determinada de llicències. Altres
Com puc participar en les competicions esportives de pesca submarina Pesca submarina
Distàncies en la mar que cal tenir en compte segons la Normativa d’activitats marítimes Pesca submarina
Distàncies en la mar que ha de respectar el pescador submarí en apnea Pesca submarina
Edat mínima legal per a la pràctica de la pesca submarina recreativa Pesca submarina
Edat mínima per a la pràctica de la pesca submarina de competició Pesca submarina
Està regulada la recollida d’eriçons de mar -garotes-? Pesca submarina
He perdut la documentació: com n’aconsegueixo de nova? Altres
La federativa obligatòria per utilitzar un fusell de pesca submarina Pesca submarina
La llicència federativa és l’assegurança? Altres
La validesa dels títols FECDAS-FEDAS és internacional? Altres
Necessito tenir uns coneixements mínims de fotografia per fer un curs? Fotografia subaquàtica
On puc aprendre fotografia subaquàtica? Fotografia subaquàtica
Puc fer un curs d'iniciació encara que no tingui cap titulació de busseig? Fotografia subaquàtica
Què és la FECDAS? Altres
Quan comença la vigència d’una llicència federativa? Altres
Quins cursets relacionats amb la fotografia submarina puc fer amb la FECDAS? Fotografia subaquàtica
Tinc el carnet caducat: com el puc renovar? Altres
Tinc la llicència caducada: com la puc renovar? Altres