Noticies

06-11-2022
Conservació i respecte pel medi ambient

Sabies que un dels objectius de FECDAS és vetllar per la conservació i el respecte pel medi ambient? Te n'expliquem una mica més!

 

Estem al corrent per informar-vos de les darreres tendències pel que fa a la gestió i el manteniment dels ecosistemes subaquàtics.

 Treballem amb organismes científics per tal que les nostres activitats es portin a terme d'acord amb una visió ecosistèmica del medi subaquàtic i garantint la sostenibilitat dels recursos.

Pressionem les administracions per tal que facin complir la normativa vigent que afecti la qualitat dels ecosistemes marins.

Transmetem el coneixement i el respecte pels ecosistemes subaquàtics entre la societat.

 Fomentem entre els nostres clubs i associats la realització i la participació en activitats dedicades a millorar la qualitat del medi marí català