Noticies

09-12-2021
TAULA RODONA PROJECTE ICEBERG

PROJECTE ICEBERG

Durant l'any 2021 des de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques juntament amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, hem portat a terme el projecte ICEBERG, el qual ha vetllat per empoderar i afavorir el lideratge de la dona en les activitats subaquàtiques.

Com a clausura del projecte, hem realitzat, el passat 20 de novembre, el congrés de la TAULA RODONA DE LES DONES, en la que hem exposat les respostes obtingudes a l'enquesta del projecte i entre cadascuna de les ponents hem aportat conclusions per valorar les respostes i aportar noves accions que afavoreixin la millora en la desigualtat de gènere en les activitats subaquàtiques.

VISUALITZA EL CONGRÉS EN EL SEGÜENT ENLLAÇhttps://youtu.be/NzUXHWK7CKA 

 

La taula està liderada per les següents dones: Nati Pareja, qui dirigeix la comunicació entre les ponents; Núria Ortilles, coordinadora del projecte ICEBERG; Lola Cervantes, cap del departament “Sota l’aigua en igualtat” de la FECDAS; Laura Carreño, guanyadora de la beca d’instructora del projecte ICEBERG; Susanna Vidal, bussejadora i responsable de RRHH i especialista implementadora d’igualtat i prevenció d’assetjament sexual en el sector laboral en una multinacional del sector de l’automòbil.

En el congrés es parla inicialment de les dades que determinen la diversitat de gènere que vivim en el sector. Seguidament exposem què és i quines accions hem acomplert amb el projecte ICEBERG, i finalment, veiem totes les respostes obtingudes a l’enquesta del projecte, en el que les ponents de la taula rodona aporten conclusions respecte a les respostes obtingudes, i per acabar s'indiquen possibles accions de futur immediat per millorar les actituds tenint en compte la perspectiva de gènere i millorant la visibilitat de la dona en el sector, afavorint així l’augment de la participació de la dona en les activitats subaquàtiques, potenciant, també, la seva autonomia i emprenedoria en el sector.

Tot i haver finalitzat el projecte ICEBERG, les accions tant per conèixer els factors que intervenen en la desigualtat com les eines i actituds de canvi i millora de la situació actual no finalitzen, són accions que hem de tenir present en temps indefinit tant des de la FECDAS com per a totes les persones que tenen relació amb el sector de les activitats subaquàtiques.

Com bé es pot veure en l'augment de dones federades en l'any 2021, amb petits canvis podem aconseguir grans millores, així que és molt important que tothom siguem conscients i fiquem el nostre granet de sorra per col·laborar i afavorir el canvi cap a la millora cap a l'equitat de gènere i l'empoderament de la fona en les activitats subaquàtiques.

 

SOM IGUALTAT – SOM FECDAS