Noticies

15-03-2020
COMUNICAT ACTIVITATS ESPORTIVES ESTAT D´ALARMA

Mesures que afectan a les activitats subaquàtiques i a l´esport en general

 

Després de la publicació en el BOE, ha entrat en vigor el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19.

Aquest RD, és d’aplicació en tot el territori nacional, i el seu àmbit d’aplicació temporal és de 15 dies naturals, susceptible d’ampliació previ informe a les Corts Generals.

 

Entre les mesures més importants i que afecten directament al sector esportiu, es troba la limitació de la llibertat de circulació de les persones, la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives i l’activitat de l’esport de manera general.

 

A més és important assenyalar que l’incompliment d’aquestes mesures comporta l’aplicació de el règim sancionador recollit en l’article 20.

 

Des de la Federació Catalana d´Activitats Subaquàtiques – FECDAS us agraïm la comprensió, la col·laboració i l’esforç que des del primer dia esteu posat de manifest per poder afrontar aquests complicats moments, i som conscients que sense vosaltres no podrem superar aquesta crisi.

 

Gràcies a totes i a tots.