Otros

La Federación Catalana de Actividades Subaquàtiques (FECDAS) la forman más de 150 entidades y los más de 10.000 deportistas federados.

La competición es una parte importante de las actividades que llevan a cabo los clubes bajo la supervisión de la FECDAS, pero hay otros, de actividades, que tienen que ver con el desarrollo cotidiano del esta federación.

Si, como club, quieres formar parte de la FECDAS, clica aquí.

FAQ´s
Tinc la llicència caducada: com la puc renovar?
Per renovar la llicència federativa, cal posar-se en contacte amb un club afiliat a la FECDAS o amb un centre col·laborador, que són els que en faran la tramitació.
Tinc el carnet caducat: com el puc renovar?
Per renovar el carnet, cal posar-se en contacte amb club afiliat a la FECDAS o amb un centre col·laborador, que són els que faran la tramitació. Per fer aquest tràmit, cal adjuntar una fotografia tipus carnet. El preu de la renovació del carnet és de 21,80 euros.
Quan comença la vigència d’una llicència federativa?
Cada comunicat té una data d’alta. Les llicències que hi ha en ell tenen vigència a partir d’aquesta data d’alta.
Què és la FECDAS?
La FECDAS no és una empresa privada de busseig: és una federació esportiva que té com a objectiu la promoció de totes les activitats subaquàtiques, entre les quals hi ha el busseig.

La FECDAS no busca un benefici econòmic: els guanys que genera s’inverteixen en la promoció de l’esport.

La FECDAS, en ser una federació, està formada per clubs –Clubs-. Són els clubs els que mantenen la relació directa amb els bussejadors i els esportistes i els que, cadascun segons el seu criteri, organitzen activitats com ara cursos, sortides col·lectives, concursos de fotografia, xerrades, exposicions…

En estar federat, la llicència actua també com a assegurança: Federativa

Pel que fa al sistema educatiu, la FECDAS segueix els estàndards de la CMAS –Formació-, que estan homologats internacionalment i tenen validesa arreu del món. Pràcticament tots els títols que no són FECDAS-CMAS tenen el seu equivalent al sistema FECDAS-CMAS.

Comptar amb una titulació no federativa no és cap obstacle per a seguir progressant segons el sistema federatiu. Per formar part de la FECDAS, tan sols cal establir contacte amb un club i fer-se’n soci: això comporta l’obtenció de la llicència/assegurança i l’accés a les diferents activitats federatives o del club que siguin d’interès.

Al seu torn, és el club el que s’encarrega de les gestions amb la federació. La quota anual que fixa cada club per als seus socis inclou el cost de la llicència federativa. Aquesta quota es fixa en funció dels serveis i les activitats que ofereix als seus socis.

La validesa dels títols FECDAS-FEDAS és internacional?
Sí, els títols de la FECDAS-FEDAS estan homologats per la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS) i tenen validesa mundial.
La llicència federativa és l’assegurança?
Sí. El pagament de la llicència federativa comporta, entre d’altres qüestions, la contractació de l’assegurança que es necessita per a l’exercici de les activitats subaquàtiques tant si es fan en apnea com si es fan amb escafandres autònoms.
He perdut la documentació: com n’aconsegueixo de nova?
En cas de pèrdua o robatori de la documentació, cal posar-se en contacte amb un club afiliat a la FECDAS o amb un centre col·laborador, que són els que tramitaran la petició de duplicats.
Clubs i centres: el programa de tramitació de llistes d’assegurats només em deixa fer una quantitat determinada de llicències.
El programa dóna per defecte un marge de 10 minuts per facilitar la introducció de les llicències; un cop passat aquest marge no deixa afegir-ne més per motius de seguretat. Aquest marge es pot modificar en el moment d’elaborar un comunicat nou: l’usuari té la potestat de fixar dates i hores sempre que siguin futures.
Clubs i centres: com puc saber si un federat té una llicència vigent?
El programa de tramitació de federatives de la FECDAS permet consultar la vigència de les llicències a través del número del DNI del federat.
Clubs i centres: Com puc obtenir una llicència provisional en el moment de tramitar una llicència federativa?
El pagament de la llicència federativa a través del programa de tramitació permet la impressió d’una llicència federativa identificada com a provisional amb les dades del federat i una validesa d’un mes a partir del moment de l’emissió.
Clubs i centres: com es creen llicències noves amb el programa de tramitació de llistes d’assegurats?
Per crear llicències noves, cal fer un comunicat nou i incloure-les.
Clubs i centres: com cal fer la federativa a un soci nou en el programa de tramitació de llistes d’assegurats?
En el moment de crear una nova llicència, cal seguir aquesta progressió: Tramitació de llistes => Nou comunicat => Nova llicència => Nou assegurat