Noticies

24-02-2021
Infografia reglament: cupos i espècies

El nou reglament de pesca submarina 2021 aprovat en assemblea el passat Desembre 2020, preveu canvis. El major canvi es en el sistema de captures:

1?? Adopció de sistema per cupos (veure infografia)
Doneu una ullada aquesta infografia, veureu que segons el tipus de competició canviarà el pes mínim del grup 5 i 6. En els primers campionats caldrà estar alerta i lleguir el reglament. Tancar un cupo implica obtenir +2.000pts

2?? Pre-inscripció i pagament via web

3?? Allunyar les males conductes de la competició
Tot aquell federat que tingui un expedient sancionador ferm per un motiu relacionat amb l’incompliment del reglament de pesca submarina recreativa RD 347/2011 durant l’any en curs o l’anterior, podrà ser inhabilitat, sempre que sigui compatible la sanció, per competir. Segons el criteri d’aquest departament durant l’any actual o al següent, s'aplicarà davant de clars exemples de furtivisme o males conductes que danyin la imatge col·lectiva.

4?? Es permet fer us de la bàscula
Mesura proposada per els propis competidors.

5?? Cupos en les competicions d'equips
Un cop tancat el primer cupo es podrà aconseguir un segon cupo d'aquella mateixa espècie.

6?? Es permet que el barquer alci el pèndol
Per motius de seguretat, sota consell de CMAS.

7?? L'aplicació de les normes de control i sancions serà exhaustiva
L'aplicació del reglament serà ferma per tothom. Creació de infraccions moderades amb -2.000pts (veure reglament).


Esperem que aquest any es pugin desenvolupar les competicions amb normalitat ???? i podem gaudir d'autèntiques festes de la pesca submarina.

Podeu veure el reglament i annex 5 a la nostre web:
https://fecdas.cat/es/pesca-submarina-es/