Noticies

22-05-2020
ACLARIMENTS SOBRE REQUISITS PER A LES ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES DELS FEDERATS EN EL MEDI NATURAL, en l’actual situació d’Estat d’Al

ACLARIMENTS SOBRE REQUISITS PER A LES ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES DELS FEDERATS EN EL MEDI NATURAL, en l’actual situació d’Estat d’Alarma, en FASE 1, a CATALUNYA

 

 

1.- L’esport federat es podrà practicar en la FASE 1 amb limitació de la REGIONS SANITÀRIES* en els horaris establerts.

 

2.- La llicència federativa es considera suficient acreditació per la pràctica de l’esport federat.

 

3.- El municipi ha de tenir obertes les platges i que aquestes estiguin degudament abalisades per a la pràctica de l’escafandrisme, en cas contrari, haurà d’haver-hi una embarcació de suport.

 

L’activitat de la navegació d’esbarjo o amb finalitat esportiva inclou totes aquelles accions relacionades amb la pròpia de navegar, com són el fondeig i la detenció d’embarcacions, sempre dins del marge de les 12 milles fixades per a la navegació des del port de sortida. I mentre es romangui fondejat o detingut es permetrà el bany i les activitats de busseig.

 

4.- Es podrà realitzar dues vegades al dia, sempre en l’horari comprès entre les 06.00 i les 10.00 i les 20.00 i les 23.00 h. (Consultar franges horàries en municipis, ja que existeixen diferents horaris en municipis de població igual o inferior a 5000 habitants o en aquells que ho hagin sol·licitat). Les Comunitats Autònomes podran modificar els horaris establerts.

 

5.- Respecte als desplaçaments a la zona de l’activitat en vehicle particular, es podrà realitzar en el teu municipi en FASE 1 i pels municipis de la teva regió sanitária que estiguin en FASE 1.

(Els esportistes no federats només podran practicar l’activitat dins del seu municipi en FASE 1).

 

6.- En relació a l’escafandrisme s’ha de complir amb tots els requisits de la regulació de les activitats subaquàtiques tant en l’àmbit municipal, autonòmic i estatal. Entre les quals tenim:

 

• Reconeixement mèdic hiperbàric en vigor

• Assegurança (La llicència federativa també ho és)

• Titulació en busseig

• Unitat mínima en l’aigua serà la parella. Fora de l’aigua s’haurà de mantenir la distància de seguretat segons estableixi les autoritats sanitàries.

 

7.- Segons la Direcció General de la Marina Mercant es considera que la utilització del dispositiu per a la pràctica del busseig no planteja problema des del punt de vista de les mesures per evitar el contagi per COVID19. La utilització de la escafandre es precisament a títol individual i la seva utilització en medi marí fa que sigui nul·la la via de contagi.

 

8.- El material de busseig no pot compartir-se, amb l’única excepció de trobar-se en circumstàncies d’emergència en el qual s’hagués d’assistir al company d’immersió i en aquest cas se li facilitarà el segon regulador, denominat regulador d’emergència, la falca de la qual és de color groc per a la seva ràpida visualització i de longitud més llarga per a facilitar la presa d’aire al company

 

9.-S’adoptaran mesures d’higienització i desinfecció del material de busseig, d’acord amb les normes del Ministeri de Sanitat (Ordre SND/380/2020, de 3 de maig).

 

10.-S’hauran de respectar les altres mesures de limitació, de contenció i de protecció de la salut acordades per les autoritats competents.

 

 

 

Les zones sanitàries que segueixin en fase zero es regiran en funció de les normes del comunicat que emetem per a la fase zero

 

 

 

Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques – FECDAS

 

 

* Les regions sanitàries son: Camp de  Tarragona, Alt  Pirineu i Aran, Terres  de l’Ebre, Girona, Lleida i Catalunya Central, les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i Garraf (regió metro sud)