Noticies

05-05-2020
COMUNICAT FECDAS ESPORT FEDERAT (FASE 0)

COMUNICAT FECDAS ESPORT FEDERAT (FASE 0)

COMUNICAT FECDAS ESPORT FEDERAT (FASE 0)Dimarts 5 de maig de 2020

El dia 3 de maig, es va publicar “Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado”

Aquesta ordre regula les condicions en les que es desenvolupa les activitats esportives professionals i federades.

En el seu article 8, esportistes professionals i d’alt nivell: 

– Els esportistes professionals i els que el Consejo Superior de Deportes qualifica d’alt nivell o d’interès nacional podran realitzar entrenaments de forma individual, a l’aire lliure, dins dels límits de província on resideixin, i sense limitació de durada i d’horaris.
– Els entrenaments no es podran fer en instal·lacions esportives, que han de romandre tancades. 
– Els esportistes sí que podran accedir a espais naturals com el mar, rius o embassaments, entre d’altres, i podran usar els instruments esportius necessaris.
– L’entrenament s’haurà de fer mantenint sempre les mesures de distanciament social i higiene.
– La distància de seguretat interpersonal serà de dos metres.
– Els entrenaments podran comptar amb la presència d’un entrenador, sempre que mantingui les mesures de distanciament social i higiene.
– Cada federació esportiva emetrà l’acreditació al seu esportista, que podrà ser la llicència o el certificat d’esportista d’alt nivell (DAN).


En el seu article 9 on parla dels esportistes federats:

-Els esportistes federats podran realitzar entrenaments de manera individual, en espais a l’aire lliure, dos vegades al dia, entre les 06:00h a 10:00h i entre les 20:00h a 23:00h i dins del terme municipal de la seva residència.
– Es podrà accedir lliurement a espais naturals per pràctica de l’activitat esportiva com pot ser el mar, rius o embassaments entre d’altres.
– La distància de seguretat interpersonal serà de dos metres.
– No es permet la presència d’entrenadors o altre tipus de personal auxiliar durant l’entrenament.
– Les instal·lacions esportives són tancades.
-La federació esportiva emetrà una acreditació als esportistes que compleixin aquest requisits, considerant que la llicència esportiva com a suficient acreditació.

Per tant, tots aquells federats/es podran exercir les seves activitats sempre amb una acreditació de la Federació, o bé, la seva llicència federativa perquè puguin identificar-se davant de la petició per part de les autoritats pertinents.

En relació a la pesca submarina federada,  estem a l’espera que l’Administració pública es manifesti davant de la petició d’aclariment ja que,  segons la presentació de la desescalada efectuada per les autoritats públiques,  es troben a la Fase 2 (caça i pesca esportiva). Fins que no es manifesti a la petició efectuada per la FECDAS, es podrà entrenar sense efectuar l’extracció de recursos vius.

Recordem que la pràctica de les activitats federades s’hauran de practicar sota les  condicions a dalt esmentades, incloent aquelles que regulen les nostres activitats en la normativa vigent (normes estatals, autonòmiques i municipals).

Encara estem en situació de risc sanitari, per això,  demanem màxima prudència i complir les recomanacions generals sanitàries per la realització d´activitats esportives i físiques. 

Ens anirem adaptant dia a dia a les noves instruccions de les autoritats pertinents.


Federació Catalana d´Activitats Subaquàtiques – FECDAS


http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/omunicat_inici_federat