Noticies

01-05-2020
COMUNICAT FECDAS

Divendres 01 de maig de 2020

Avui dia 01/05/2020 ha sortit publicat al BOE l’Ordre SND/380/2020 de 30 d’abril,  sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional al aire lliure durant la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19.

 

COMUNICAT FECDAS

 

Divendres 01 de maig de 2020

 

Avui dia 01/05/2020 ha sortit publicat al BOE l’Ordre SND/380/2020 de 30 d’abril,  sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional al aire lliure durant la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19.

 

S’està treballant amb l’Administració competent una aclaratòria sobre aquesta norma perquè els nostres federats/es,  puguin gaudir de les nostres activitats amb la seguretat jurídica pertinent.

 

La Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), ha publicat una interpretació a l’espera de la resposta de les autoritats,  essent part d’aquesta: “… Restando a la espera de la pertinente respuesta, desde FEDAS estimamos que en interpretación de la diversa normativa de aplicación, queda autoritzada la práctica en el mar de la natación con aletas y de la actividad subacuática en apnea sin extracción de recursos vivos (pesca submarina),  y no así la práctica del buceo con escafandra autónoma, en la actual fase de desescalada…”

 

Aquestes activitats hauran  de complir sempre les condicions de l’Ordre anteriorment enumerada.

 

Des de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) volem fer arribar als nostres federats/es que no contradiem la interpretació de la FEDAS però en tot cas, recomanem que fins que l’Administració competent no es manifesti, no es practiqui cap activitat de la nostra federació per evitar un perjudici als nostres federats/es en relació a una possible sanció econòmica.

 

Quan es tingui una aclaratòria  manifestada per l’Autoritat competent es posarà a disposició de tots els nostres federats/es perquè puguin gaudir de la pràctica de les nostres activitats amb seguretat i fermesa.

 

 

 

Guillermo Alvarez Lerma

President FECDAS

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4767

 

http://fedas.es/comunicado-fedas-a-la-vista-de-lo-dispuesto-en-la-orden-snd-380-2020/